สำรองที่นั่ง

การสำรองที่นั่ง

ถ้าเป็นไปได้ขอความมกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า เป็นเวลา 1 วัน ทางเราจะยินดี และ ขอบคุณมาก ทั้งนี้ท่านยังสามารถแสดงความจำนงค์ของท่านได้ด้วยว่า ท่านมีความประสงค์จะรับประทานอะไร อยู่ในวงเงินสักเท่าไหร่ ที่ท่านสามารถสนับสนุนทางร้านได้

หากท่านเดินทางมาโดยรถส่วนตัว ท่านสามารถจอดรถได้ที่ ทองหล่อ 55 พลาซ่า ทางร้านสามารถ สแต้มบัตรจอดรถให้ท่านได้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ทางเรายินดีรับ VISA CARD MASTER CARD   JCB CARD

เวลาทำการ

11.30 -14.00

18.00 -23.00

Holiday: Sunday 

สำรองที่นั่ง โทร 02-392-6073   FAX 02-392-6074

หยุด วันอาทิตย์